واحد بازرگانی آکوکنام

واردات و صادرات هر کشور نشانگر بخشی از توانایی های آن کشور در زمینه‌ی تولید و مصرف کالا می باشد که آمیخته با فرهنگ، دانش و آگاهی آن کشور است. 

بازرگانی بر حسب رفع نیاز مردم و کمک به تولیدکنندگان داخلی جهت تولیدات بهتر و گردش مالی بیشتر، یک ارزش افزوده محسوب می‌شود. از این رو تلاش می‌کنیم که هر روز ابعاد مختلف تولیدات کشورمان را یافته و در جهت توسعه ی آن گامهایی جدی برداریم.

همچنین شناخت نیاز کشورهای همسایه و دریافت توانایی های کشور عزیزمان همواره بخشی مهم از فرایند فعالیت ما در زمینه ی بازرگانی خواهد بود. X