واحد ساختمانی آکوکنام

شرکت آکوکنام در جهت بهتر شدن حال شهرمان، ایجاد خلاقیت در زندگی پیچیده ی شهری این روزها تصمیم به احداث پروژه هایی کارآمد در سه بخش مختلف کرده است:

بخش اول: با تفکر کمک به مردم عزیزمان برای صاحب خانه شدن گام برداشته که در این پروژه ها از طرح های اکونومی خود پرده برداری می‌کند.

بخش دوم: در بخشی دیگر که در فضای روستایی و غیر شهری می باشد، جهت ایجاد فضایی دلنشین برای آشتی مردم با طبیعت و زندگی ساده همراه با تمام رفاهیات پروژه هایی شهرکی احداث نموده ایم.

بخش سوم: بخش پایانی کمک به رفاه حال ساکنین در فضای شهری است. با توجه به ازدحام بوجود آمده در کلان شهرها، دسترسی شهری به نسبت قبل برای مردم سخت شده و برای برطرف نمودن نیازهای خود دچار مشکلاتی هستند از این رو تصمیم به ساخت آپارتمانهایی هوشمند به همراه تمام ابزارها واماکن رفاهی برای ساکنین نموده ایم.

X